KORE SAVAŞI ANMA ALANI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ

KORE SAVAŞI ANMA ALANI VE ZİYARETÇİ MERKEZİ

Tasarım Ekibi: Berke Hatipoğlu, Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon

İlk bakışta birbirinin diline, kültürüne uzak, aralarında büyük mesafeler olan iki ülke gibi görünmelerine karşın paylaştıkları sayesinde uzun yıllara dayanan bir dostluk ilişkisi kurabilmiş iki ülke. Bu ilişki, önerimizin kavramsal arka planının kurgulanması için sağlam bir zemin hazırlamıştır. İki ülke ve savaşın bir sonucu olarak bu iki ülkenin dostluğu tasarım düşüncemizin temelini ve önerimizin ana bileşenlerini oluşturmuştur.
Kore Savaşı Anma Alanı ve Ziyaretçi Merkezi önerimizde iki ülke giderek birbirine yaklaşan iki duvar ile temsil edilmektedir. Onların üstünde duran hafif çatı ise iki ülkenin paylaştığı dostluk ve dayanışmayı anlatmakta, varlığı ile iki ülkeyi/iki duvarı birleştirmektedir.

Binaya yaklaşım Lüleburgaz kent merkezine dönük olarak alanın güneydoğu yönünden sağlanmaktadır. Bu yönde alana ulaşım için otobüs durakları önerilmekte, ayrıca gezi otobüsleri, özel araç ve bisiklet ulaşımı için park alanı yer almaktadır. Bina-park arakesitinde yer alan tören alanı, bina (sergi salonu), duvar ve park ile sınırlanarak tanımlanmıştır.

Bu alanın devamında binanın girişi ziyaretçileri davetkar bir biçimde “barış”a her iki dilde yazılmış dizelerin yer aldığı iki duvar ile tanımlanan ara mekana almaktadır. İki duvarın arasında/etkileşimde tanımlanan ara mekan yalnızca bir geçiş mekanı değildir. Binanın ana omurgasını oluşturan bu mekan hem ana sergi holüne, kütüphaneye ve çay salonuna girişlerin olduğu bir geçiş mekanı hem de geçici sergilere ev sahipliği yapan dinamik-hareketli bir mekandır. Çatıyı oluşturan iki farklı geometrik yüzeyin birleşimi, bu birleşimin doğasından mekana katılan ışık ve ışık ile yıkanan yazıt duvarlar ile bu mekan ziyaretçiye dramatik ve duygusal bir deneyim yaşatmaktadır aynı zamanda.
Omurganın bir yüzünde etkileyici bir manzara oluşturan sazlığa doğru yönlendirilmiş sergi holü ve kütüphane, diğer yönünde idari mekanlar ve teknik hacimler sıralanmıştır. Yine bu yönde binaya ikincil bir giriş tanımlanmış ve personel otoparkı yerleştirilmiştir. Alanın doğal bütünlüğünü koruyan yeşile olabildiğince az dokunan yerleşim stratejisi bina strüktür sistemi ve malzeme seçiminde de devam etmektedir. Taşıyıcı sistem, yapı sürekliliğince devam eden iki duvar ve bu duvarlar ile ilişkilendirilen ahşap düşey taşıyıcı kolonlar ve kirişler ile kurgulanmıştır.