Lüleburgaz Yüzme Akademisi

Lüleburgaz Yüzme Akademisi

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi Mimari Proje Yarışması

Tasarım Ekibi: Berke Hatipoğlu, Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon
Yardımcılar: Caner Üretmen, Ece Alan, Berent Mumyakmaz, İlke Yıldan, Varlık Yücel, Ender Yıldızhan

Lüleburgaz Yıldızları Yüzme Akademisi’nin yer alacağı alan kentin batısında yer alan, tepe karakterinde ve güçlü doğal peyzaja sahip bir alandır. Tasarımın çıkış noktası; topografik yapının getirdiği olanaklardan yararlanarak onu mekana dönüştüren, onunla bütünleşen, içinde eriyen ve bunları yaparken kente dönen bir kurgu oluşturmaktır. Bu doğrultuda programı oluşturan birimler, arsanın kentle en yoğun görsel ilişki kuracağı bölümünde mekansal ilişkilerine göre bir araya getirilmişlerdir. Topografyanın devamı haline gelen birimler arsanın tepe noktasından set set güneye doğru inmektedir. Arsanın en alt kotunda açık ve kapalı halk havuzuna ulaşılan otopark, üst kotunda ise olimpik ve su topu havuzlarına ulaşan otopark arsanın yeşil karakterini sürdürecek nitelikte planlanmıştır. Açık otoparkları birbirine bağlayan ve kuzey güney doğrultusunda oluşturulmuş yaya yolu; birimlerin arasından geçen, onları ilişkilendiren bir ulaşım aksına ve aynı zamanda sosyal mekana dönüşmüştür. Aksın bir tarafı olimpik ve sutopu havuzlarını barındırırken diğer tarafı spa, kapalı halk havuzu ve açık havuzları barındırmaktadır.

Binaya genel yaklaşımlar, kuzey doğu yönünden alt kottan açık halk havuzu, su oyunları alanı, kapalı halk havuzunun bulunduğu konumu itibariyle halk girişinin sağlandığı noktadır ve bu girişe ek otopark düzenlenmiştir. Bir diğer yaklaşım güneybatı yönünden, üst kottan sağlanmaktadır. Bu kottan olimpik yüzme havuzu ve su topu havuzuna seyirci yaklaşımı sağlanırken, sporcu girişleri sirkülasyon kulesi aracılığı ile ayrılmıştır. Kule, topografyadan ayrılıp yükselen tasarımı ile kentten de algılanabilen bir arayüz oluşturmaktadır.
Kuzeydoğu – güneybatı yönlerinde artan kotlar doğrultusunda topografyaya yerleşmiş kütleleri ortadan kesen bir aks oluşturulmuştur. Bu aks, topogafyadaki farklı birimleri ve kotları bağlamış, bu durum sayesinde sürekli bir sosyal alan sağlanmıştır. Birimlere ait kütlelerin üst kısımları topografyayı ve yeşili devam ettirimiştir, bunun sonucunda kullanıcılar için kamusal alan üretilmesi amaçlanmıştır. Kapalı halk havuzu, su topu ve olimpik yüzme havuzuna ait kütlelerin topografya ile birleştiği üst kısımlarda yeşili delerek doğal ışık bu ana birimlerden içeri alınmıştır. Bu sayede kapalı mekanlardaki aydınlık seviyesi artırılırken, iç mekanlarda görsel bir etki oluşturulmuştur.