Sivas Kızılırmak Köprüsü

Sivas Kızılırmak Köprüsü

Sivas Kızılırmak Köprüsü Ulusal Mimari Proje Yarışması (1. Ödül)

Tasarım Ekibi: Berke Hatipoğlu, Güliz Özorhon, İlker Fatih Özorhon
Danışman: Muhsin Kıvan İpekar
Yardımcılar: Caner Üretmen, Ece Alan, Berent Mumyakmaz, İlke Yıldan, Varlık Yücel, Ender Yıldızhan

 

Mimari Rapor

Tasarım, çağdaş bir anlayışla geleneği yorumlayan; başka bir ifade ile geleneğe güncel bir yaklaşımla eklemlenen; böylelikle kent hafızasında yer etmeye girişen, uygulanabilir-teknolojik ve aynı zamanda köprü üzerinde yer alan seyir alanları ile rekreatif alanları birbirine bağlamanın yanı sıra sürekliliğine katkıda bulunan bir çözüm önermektedir.

Konsept
Tasarım bir yandan yer ve yerin hafızası ile güçlü bir ilişki kurmayı diğer yandan yeniyi imgeselleştirmeyi hedeflemiş, bu hedefe sakin aynı zamanda dinamik, güçlü ve aynı zamanda zarif, rafine bir kurgu ile ulaşmıştır. Köprü tasarımında ana fikir geleneğin geleceğe bağlanmasıdır. Bu kavramsal çerçevede kent merkezi geleneği, üniversite çağdaşlığı/geleceği temsil eder. Köprüde Kızılırmak nehri üzerinde yer alan eğri köprü ve kesik köprü gibi geleneksel köprülerdeki taşıyıcı kemerlerin formları çağdaş bir taşıyıcı sisteme dönüşür. Kemerler keskinleşir-dinamikleşir ve hareketi-akışı temsil ederek üniversiteye-bilgiye doğru yükselir.

Fonksiyon
Köprü üzeride yer alant tüm yollar bu kemerlere asılan kirişlerle taşınır. Kirişlerin arası 3 şeritli araç yolu (2×10,5m), hafif raylı sistem (2×4,5m), yaya+bisiklet (2x3m) yollarından oluşur. Köprünün ortasında yer alan boşluk (2m) altına geçmesine izin verdiği ışık ile aslında oldukça geniş olan köprüyü hafifletir. Kemerlerin dışında kalan 5’er metrelik konsol yaya köprüleri rekreatif alanlara doğru iner. Yaya köprüsünün genişlemesi ve eğilmesiyle suya yaklaşan her iki taraftaki teraslar, köprüden geçenler için dinlenme ve manzara izleme alanları sağlar. Köprü iki kıyıyı birbirine bağlamanın yanısıra kentlileri suyla/doğa ile buluşturma görevini de başarır.

Çevre
Irmak çevresindeki rekreatif alanlar, köprünün biçimsel diliyle ilişki kuran yaya yollarıyla doğal çevreyi yapılı çevre ile bağlayan, içinde spor, eğlence, toplanma mekanları barındıran yeşil bir bant olarak kurgulanmıştır.